Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEMELVAART.

VOOR velen klinken de woorden „hemel" en „hemelvaart" als uitdrukkingen van iets dat onwerkelijk is. Het schijnt velen gemakkelijker zich een voorstelling te vormen van „het Kindeke in de kribbe", — van „Jezus aan het kruis", — van ,,'t geopende graf"; dan van de hemelvaart.

Zelfs in christelijke kringen heeft menigeen er moeite mee en het gevolg is, dat er weinig met de hemelvaart wordt gerekend; op hemelvaartsdag zijn de kerken minder vol dan op de andere christelijke feestdagen.

Groot is 't getal dergenen, die 't zwaartepunt van hun leven hier op aarde leggen, en die afgedaan hebben met den hemel, zij moeten niets hebben van het nevelachtige van een onbekende wereld. Ook zijn er niet weinigen, die door 't woord „hemel" worden opgewekt en die zich tevreden stellen met de voorstelling van een toekomst-ideaal, dat eenmaal op aarde zal worden vervuld.

Met dit al, is het merkwaardig, dat de vraag naar den hemel niemand met rust laat; vroeg of laat dringt zij naar voren. Ouderen en jongeren worden gedwongen er over na te denken. In dagen van zorg en druk, tracht menigeen zich te troosten met de gedachte aan een hemel, die overeenkomstig zijn eigen voorstelling is gevormd en zoodra de dood een scheiding heeft te weeg gebracht, staat daar

Sluiten