Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klokketonen de woorden van Jezus' Bergrede hem in de ooren dreunen: Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is". Dat Paulus temidden van de meest diepzinnige bespiegelingen altijd opengestaan heeft voor het levende woord van Jezus, bewijst zijn ware geestelijke grootheid. Paulus is zeker groot als theoloog geweest, zelfs in zijn pharizeërtijd. Maar Paulus' ware grootheid ligt in zijn Christenschap, in zijn navolging van Christus. Hij kon luisteren naar het woord van zijn Meester, ook wanneer het niet glad past in eigen theologischen gedachtegang.

Het leven uit Christus is wijder en dieper, dan welke theologie ook!

Paulus heeft zijn heele leven gejaagd naar de volmaaktheid Gods, niet omdat hij in overmoed dit ideaal als bereikbaar beschouwde, maar omdat hij, de van Christus gegrepene, Zijn bevel steeds gehoorzaam is geweest. Zoo spreekt Paulus op zijn beurt weer tot de Efeziërs: ,,Zijt dan navolgers Gods".

„Wat is het nu? Het één of het ander!" vragen de pedanten, de bekrompen letterzifters, de mannen, die vuurbenauwd zijn voor den naam „water en melk". De mannen, die beweren steeds klaren wijn te schenken.

Arme Paulus. Wat moet hij antwoorden? Voor hem is het allebeide waar. Hij weet, dat hij alleen uit genade Gods tot het licht is gekomen. Hij kent zijn totale onmacht. „Ik, ellendig mensch". Maar Paulus weet ook, dat Christus niet met zich laat spotten. Dat heeft hij op den weg naar Damascus ondervonden. Wanneer Jezus zegt: „Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader in de hemelen volmaakt is", dan is het Hem volkomen ernst. Paulus staat hier voor een kruising van lijnen, die in alle levend geloof

Sluiten