Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebed.

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede,

Gelijk in den hemel, alzoo ook op aarde.

Geef ons heden ons genoegzaam brood,

En vergeef ons onze schulden,

Gelijk ook wij vergeven hebben onzen schuldenaren;

En leid ons niet in verzoeking,

Maar behoed ons voor den booze.

Want Uw is het Koninkrijk

En de kracht en de heerlijkheid

In der eeuwigheid. Amen.

Sluiten