Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTERUITRIJDEN — ASDRUK

zichtbaar zijn voor het achteropkomend verkeer.

Het witte gedeelte geldt eveneens voor alle spat- bakfietsen e.d. borden van een bakfiets, voor de spatborden van een

Fig. 2. Achterspatborden bakfiets.

achterspanwagen en voor het spatbord van den zij- F,g' 2 spanwagen van een rijwiel.

Achteruitrij den.

Elk motorrijtuig op meer dan 3 wielen met een grooteren radstand dan 2 m of zwaarder dan 350 kg,

moet voorzien zijn van een inrichting om achteruit te rijden.

Alvorens achteruit te rijden moet de bestuurder uitkijken zich tevoren er van overtuigen, of dit kan geschieden, zonder dat daardoor de verkeersvrij heid wordt belemmerd of de veiligheid op den weg in gevaar wordt gebracht. (Artt. 12 lid 2 1 en 28 Regl.)

Asdruk.

Onder asdruk wordt verstaan de som van de wieldrukken (zie wieldruk) der wielen aan één as. Liggen de assen in eikaars verlengde, zooals bij z.g. pendelassen, of liggen zij achter elkaar op 2 m of