Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INDEELING WEGEN — INHALEN

aangeduid

inhaalverbod

Indeeling wegen.

Wegen kunnen van overheidswege worden ingedeeld in de A-klasse of in de B-klasse, kortweg A-wegen * of B-wegen * genoemd.

Niet ingedeelde wegen worden beschouwd als A-wegen.

B-wegen worden aangeduid door bord nr. 44 der bijlage. Het einde van een B-weg door bord nr. 73 der bijlage. (Artt. 4 Regl. en 27 Besch.)

Inhalen.

Het inhalen van voertuigen * rii- of trekrliVrpn

of vee mag slechts links geschieden.

Het inhalen en voorbijgaan mag niet plaats vinden:

a. bij daartoe niet beschikbare wegbreedte;

b. indien het uit tegengestelde richting naderende verkeer dan wordt belemmerd of in gevaar gebracht;

c. in bochten binnen de bebouwde kom op de linkerweghelft, tenzij stilstaande voertuigen moeten worden gepasseerd;

Fig. 3 d. in bochten buiten de bebouwde kom, waar het uitzicht niet vrij is, tenzij stilstaande voertuigen moeten worden gepasseerd;

Fig. 4 e. bij het naderen van kruispunten of verenigingspunten van wegen, tenzij gereden wordt op een voorrangsweg;

f. op wegen, welke zijn aangeduid door bord 65 der bijlage, welk verbod uitsluitend geldt voor motorrijtuigen onderling.

tripieeren Met een voertuig mag een tweede voertuig, dat op zijn beurt tot het inhalen van een derde voertuig naar links is uitgeweken, niet gepasseerd worden, zoolang het tweede voertuig het derde