Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHALEN

Naast elkaar rijdende wielrijders moeten bij wielrijder» tegenkomen of ingehaald worden van ander verkeer, achter elkaar gaan rijden (de linksrijdenden achter de rechtsrijdenden), indien de noodige F|g- 6 ruimte tot passeeren anders niet beschikbaar zou zijn. (Artt. 19, 20 en 52 Regl.)

Verkeersheuvels moeten rechts gepasseerd worden.

Alleen verkeersheuvels voorzien van een ver- verkeersheuvels keerszuil met een groen vierkant in kop en daaronder twee groene rechthoeken (nr. 88 der bijlage), mogen met een motorrijtuig ook links gepasseerd worden. (Art. 23 Regl.)

Aan het voetgangersverkeer moet zooveel moge- voorbijgaan lijk behoorlijk ruimte worden gelaten. (Art. 19 voetgangers lid 2 Regl.)

Het inhalen en voorbijgaan van een tramwagen inhalentrammoet rechts geschieden als daartoe behoorlijk wagens ruimte bestaat.

Is dit niet het geval, dan mag de tramwagen Fig. 7

Fig. 7. Passeeren tramwagen.

Fig. 8. Passeeren tramwagen.