Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INVALIDEWAGENTJES — KENTEEKEN

motorrijtuigen in het buitenland, kunnen door de verkeersbonden A.N.W.B., B.B.N., K.N.A.C. en K.N.M.V. aan den eigenaar of houder van een motorrijtuig, in het bezit van een geldig Ned. voertuig(nummer)bewijs en rijbewijs, een internationaal bewijs en rijbewijs, en aan den bestuurder, in het bezit van een geldig Ned. rijbewijs, een internationaal rijbewijs verstrekt worden.

(Artt. 23 lid 4 Wet en 4 en 7 Intern. Verdrag 1926.)

De geldigheidsduur der bewijzen is één jaar. geldigheidsduur Zie ook Kentccken nationaliteit.

Invalidewagent j es.

Met invalidewagentjes, geen motorrijtuigen zijnde, mag, evenals met kruiwagens, kinderwagens en dergelijke kleine voertuigen, over een voetpad gereden worden. (Artt. 1 lid la en 55 lid 2 Regl.)

Kampeerwagens.

Bij kampeerwagens, als aanhangwagens gebezigd, mag de achter overbouw niet meer bedragen,

dan V5 radstand + 2 m., doch niet meer dan 2.75 m. (Art. 12 lid ld Regl.)

Keerverbod.

Op wegen, ten aanzien waarvan een stopverbod geldt en welke zijn aangeduid door bord nr. 47 der bijlage, is het verboden met eenig voertuig,

ook met een rijwiel, dan wel met een rij- of trekdier of vee te keeren. (Art. 46 lid 2 Regl.)

Op wegen, aangeduid door bord nr. 71 der bijlage mag niet met motorrijtuigen gekeerd worden.

Kenteeken motorrijtuigen en aanhangwagens. Het kenteeken van een motorrijtuig en een aan-