Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KENTEEKEN NATIONALITEIT

vanwege den Minister van Waterstaat een maximum wieldruk voorgeschreven, dan vermeldt het kenteeken dat maximum. (Artt. 12 lid li Regl. en 18 Besch.)

vee-auto's Motorrijtuigen en aanhangwagens, waarmede herkauwende dieren, eenhoevige dieren of varkens worden vervoerd, moeten voorzien zijn van het kenteeken, als bedoeld in bijlage onder nr. 6. (Artt. 12 lid lk en 18 Besch.)

aangebracht Al deze kenteekens moeten zijn aangebracht, bij motorrijtuigen aan de vóór- en achterzijde en bij aanhangwagens aan de achterzijde op (nagenoeg) verticaal geplaatste platen, dan wel door schilderen op (nagenoeg) verticale vlakken. (Art. 18 Besch.)

rijden met aan- Ectl ÏÏlOtOrriitlllV. fiat PPn aanVisnorwacron

J CJ7 —— - ".1 Utvu YUWll

beweegt, moet, geplaatst bovenop en anders aan de voorzijde van het motorrijtuig, voorzien zijn van een kenteeken, dat bestaat uit een gelen driehoek op blauw veld, gelijk nr. 7 der bijlage. Dit moet voor het tegemoetkomend verkeer duidelijk zichtbaar zijn. (Artt. 12 lid 2a Regl. en 20 Besch.)

Kenteekenen Nationaliteit.

Het nationaliteitskenteeken moet zijn aangebracht aan de achterzijde van het motorrijtuig in zwarte letters op witten achtergrond op een ovale plaat van 30 X 18 cm (voor motorrijwielen 18 X 12 cm), of in dien vorm en kleur op het motorrijtuig zelf aangebracht.

Bij het ontbreken van daglicht moet het kenteeken zijn verlicht. (Art. 4 en bijlage C Intern. Verdrag 1926.)

Zie Internationaal bewijs en rijbewijs.

hangwagen

nationaliteitsletters

aangebracht

verlicht