Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOPLICHTEN — LADING

dieren of vee kunnen schrikken. (Art. 25 lid 1 en 2 Regl.)

Koplichten.

Koplichten zijn de hoofdlantaarns der voertuigen *. Aanhangwagens mogen geen koplichten voeren.

aantal Bij nacht moeten gevoerd worden:

I. één koplicht door:

a. motortweewielers;

b. gewone rijwielen;

II. twee koplichten door:

a. motorrijtuigen op meer dan twee wielen;

b. bakfietsen;

c. rijwielen met zijspanwagen;

d. wagens;

III. drie koplichten door:

rijwielen met achterspanwagen.

kieur Zij moeten voorwaarts öf helder geel öf helder

wit licht uitstralen.

Zie Verlichtingstabel nrs 1 t/m 6, 32, 36, 38 en 39.

Lading.

I. Motorrijtuigen en aanhangwagens, afmetingen De lading van motorrijtuigen en aanhangwagens mag:

a. op A-wegen * niet breeder zijn dan 2.35 m. (voor autobussen 2.40) en op B-wegen * niet breeder dan 2.10 m;

b. niet hooger dan 3.50 m boven den weg reiken;

c. achterwaarts niet meer uitsteken dan 2 m, met dien verstande, dat:

le. de afstand van de achterzijde der lading tot de