Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LADING

J—4 n f-MAX.) H.—\

'tspj—fo> "

"Tor bood I I CM T

ROODE DRIEHOEK

afmetingen

algemeene bepaling

Fig. 10. Uitstekende lange lading.

bij dag* een roode gelijkzijdige driehoek, waarvan de zijden 30 cm, aan één der hoeken opgehangen,

bij nacht* een naar alle zijden rood licht uitstralende lantaarn.

4. De snelheid mag niet grooter zijn dan 20 km per uur en in bochten niet meer dan 10 km per uur.

5. Het voertuig moet minstens twee assen hebben. (Art. 17 Besch.)

II. Wagens, bakfietsen, enz.

De lading bij wagens * mag:

a. op A-wegen * niet breeder dan 3 m en in geval van ongedorscht graan, vlas, hooi en stroo 3.50 m, en op B-wegen * resp. 2.60 en 3 m;

b. niet hooger boven het wegdek reiken dan 3.80 m. De lading bij onbespannen wagens, bakfietsen en rijwielen met een zijspan- of achterspanwagen mag niet breeder zijn dan 1.50 m.

(Artt. 13 lid 2b, 14 lid la en b en lid 2, en 37 lid 3 Regl.)

Voertuigen *, waaronder ook rijwielen, mogen niet zoodanig zijn ingericht of beladen, dat de bestuurder geen voldoende voor- of zijuitzicht heeft of dat er gevaar bestaat voor het afvallen der lading of een deel er van. (Art. 11 sub b Regl.)