Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LUCHTBANDEN — MAXIMUM SNELHEID

aangebracht Het moet aangebracht zijn minstens 15 en hoogstens 25 cm verticaal boven het (linker)achterlicht.

Zie Vcrlichtingstabel nrs. 17 t/m 20, 32, 37, 38 en 39.

Luchtbanden.

Luchtbanden zijn rubberbanden (buiten- en binnenband), waarin meer dan atmosferische spanning en waarbij de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van den binnenband minstens 9/10 gedeelte bedraagt van de oppervlakte van de totale dwarsdoorsnede van buiten- en binnenband. Een en ander onder normale spanningstoestand in onbelasten toestand. (Artt. 1 lid 11 Regl. en 15 Besch.)

Marschcolonnes.

Marschcolonnes behoeven geen gebruik te maken van voetpaden terwijl zij evenmin gebonden zijn aan de oversteekregeling voor voetgangers. Zie Voetgangers.

Massieve banden.

Onder massieve banden worden verstaan alle rubberbanden, welke niet zijn lucht- of cushionbanden.* (Art. 1 lid ln Regl.)

Maximum-snelheid.

De maximum-snelheid voor motorrijtuigen bedraagt t.a.v. wegen binnen de bebouwde kom 45 km per uur. Zij worden aangeduid door bord nr. 18 der bijlage.

De maximum-snelheid geldt niet t.a.v. die wegen, welke zijn aangeduid door bord nr. 72 der bijlage. (Art. 32 Regl.) Zie voorts Snelheidsbeperking.