Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MOTORRIJTUIGEN

h. van een behoorlijk geluiddempende inrichting voor den afvoer van de afgewerkte gassen;

i. van een achteruitkijkspiegel*;

j. van een stoplicht*;

k. voor wat betreft auto's van een stel richtingaanwijzers *;

1. van de vermelding van den naam van het chassis, het chassisnummer en het motornummer op een gemakkelijke plaats en goed leesbaar;

m. m.i.v. 1 Jan. 1941 van een voorruit van veiligheidsglas van een door den Minister van Waterstaat goedgekeurde soort;

n. als bij a van een kenteeken gelijk de modellen 3, 4 en 5 der bijlage voor breede en zware motorrijtugen (zie Kenteeken, bijzondere);

o. van een kenteeken model 7 der bijlage, ingeval een aanhangwagen wordt voortbewogen (zie kenteeken, bijzondere).

andere eischen Andere eischen zijn:

a. in voldoenden staat van onderhoud verkeeren;

b. geen grootere wieldruk dan 3600 kg;

c. geen grootere overbouw dan 1/5 radstand + 2 m (zie Lading);

d. met inbegrip lading niet breeder dan 2.35 m (autobussen 2.40 m);

niet hooger dan 3.50 m en

niet langer dan 9 m, voor trekker met oplegger

14 m;

e. geen grootere geluidssterkte voortbrengen dan 80 decibels;

f. voldoende uitzicht in voorwaartsche en zijwaartsche richting.

(Artt. 11 en 12 Regl. en 14 lid 1 Besch.)

Motorwalsen. (Zie Stoomwalsen.)