Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTHEFFINGEN

Ontheffingen.

Ontheffing kan verleend worden:

I. voor de Rijkswegen door of vanwege den Minister van Waterstaat;

II. voor de provinciale wegen en andere wegen (geen Rijkswegen) buiten de bebouwde kommen gelegen door of vanwege de Gedeputeerde Staten;

III. voor de overige wegen door of vanwege Burgemeester en Wethouders,

o.m. in de volgende gevallen:

a. t.a.v. voertuigen * van het rijverbod op afgesloten wegen;

b. t.a.v. motorrijtuigen en aanhangwagens van het bepaalde omtrent:

le. de maat der banden;

2e. den wieldruk;

3e. den maximum over bouw;

4e. lange lading;

5e. de maximum lengte, breedte en hoogte; 6e. het aantal aanhangwagens;

c. van de bepalingen betreffende kermiswagens, landbouwtractoren, stoom- en motorwalsen en verhuiswagens;

d. t.a.v. onbespannen wagens, bakfietsen e.d. van het bepaalde omtrent de maximum breedte;

e. t.a.v. bespannen wagens van het bepaalde omtrent:

le. de maximum breedte en hoogte;

2e. den maxumum wieldruk;

3e. het aantal aanhangwagens.

De Minister van Waterstaat kan van de verkeersbepalingen ontheffing verleenen:

a. voor voertuigen bij openbare diensten in gebruik;