Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEIDE KOP- OF I LINKEE L1NICEB KOP-Of I LINKEU

1TA01.1.ICHTEH I ACHTEKLICMT bTAOb LICHT j ACHTE&UCHT

Fig. 13. Rechts parkeeren.

WIT —— BüOB EEN PA R KEER L ICMT

TWEE PftRK.EERLlC.HTEN ÉÉN PA »KEER 1. ICWT

°fcr WIT "j"

bF E3

OF

TWEE PARKE&ttLlCHTfcN

boo1>^T!-—1 "f w'r

Fig. 15. Links parkeeren.