Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POLITIEBEVOEGDHEDEN — RECHTSHOUDEN

Politiebevoegdheden.

De opsporingsambtenaren* zijn bevoegd:

le. den weggebruiker te bevelen of aanwijzingen te geven in het belang van de verkeersvrijheid of de veiligheid op den weg (zie Verkeersteekens politie);

2e. den min of meer dronken bestuurder van een voertuig te verbieden verder te rijden (Art.28 Wet.);

3e. van den min of meer dronken bestuurder van een motorrijtuig diens rijbewijs* (rijbewijzen)

in beslag te nemen en diens motorrijtuig in bewaring te stellen (zie Dronken bestuurder);

4e. ter inzage de afgifte te vorderen van de rijen voertuigbewijzen, een bewijs van goedkeuring autoverhuur zonder chauffeur of van een bewijs van ontheffing (Artt. 27 lid 1 Wet en lid 18 lid 2 en 64 lid 7 Regl.);

5e. het voertuig te onderzoeken en de medewerking te vorderen van den bestuurder (Art. 33 lid 2 en 3 Wet);

6e. ter onderzoek van het motorrijtuig of den aanhangwagen dit te voeren of te doen voeren naar een nabijgelegen plaats. (Art. 33 lid 2 Wet.)

Portier openen.

Strafbaar is het openen of het open laten van een auto- of rijtuigportier, indien daardoor de verkeersvrijheid of -veiligheid wordt belemmerd of in gevaar gebracht. (Art. 29 Regl.).

Rechts houden.

Het rijverkeer moet rechts houden en wel zoo uiterst rechts dicht nabij den kant van den weg als redelijkerwijze mogelijk is. '9'