Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REMTABEL

andere remin- Het motorrijtuig mag in plaats van het vorenstaannchtmg de voorzien zijn van een andere reminrichting van een door den Minister van Waterstaat goedgekeurde soort.

De bedieningstoestellen moeten dan onafhankelijk van elkaar werken en wel zoo, dat, indien een deel der reminrichting, dat practisch onklaar kan raken, onklaar wordt, met één der bedieningstoestellen:

bij motorrijwielen tenminste één wiel en

bij auto's tenminste twee wielen geremd kunnen worden.

In bijzondere gevallen kan de Minister afwijking toestaan.

Overigens moet de reminrichting rechtstreeks werken op één of meer wielen of onmiddellijk daarmede verbonden remschijven of -trommels als in het vorenstaande onder a en b genoemd. (Art. 12 lid 4 en 5 Besch.).

Zie Remtabel.

Rcmtabel.

Bij gebruik

, Bij gebruik bednjfsrem parkeerrem

Snelheid voor alle au-

. , T7 ,, voor motor- , voor vracht-

in km. Voor alle .. . . to's behalve

rijwielen , . auto's met

per uur motornj- . vrachtauto's . ,, , .

. . met of zon- . ,, , wieldruk bo-

tuigen , met wieldruk ,

der zijspan , ven 2400 kg. boven 2400 kg

10 3 m l%m lm 2 m

15 6 m 3 m 2J4 m 4 m

20 llm 5m 4m 6 m

25 16 m 8 m 6 9 m

30 23 m 12 m 9 m 13 m

40 41 m 21 21 16 m 23 m