Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RICHTINGAANWIJZERS

Tot andere teekens dan het voorgeschreven stopteeken (langzaam-rijteeken) of teeken van het richtingveranderen kunnen de bestuurders niet worden verplicht. (Art. 27 Regl.).

Richtingaanwijzers.

Een auto moet zijn uitgerust met een paar richtingaanwij zer s.

Zij moeten aan de volgende eischen voldoen: eischen

le. Zij moeten zijn aangebracht: aangebracht

a. ter weerszijden van den auto;

b. in uitgestoken stand niet hooger dan ter schouderhoogte van den bestuurder doch niet hooger dan 2 m;

c. niet verder van de voorruit dan 1.20 m. Fig. 24

2e. Zij moeten in uitgestoken stand zoowel voor het tegemoetkomend als het achteropkomend

Fig. 24. Richting aanwijzer auto.