Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RIJ- EN TREKDIEREN

ten, geheel of deels onleesbaar of te niet gegaan is,

wordt een duplicaat afgegeven. (Artt. 21 Wet en 64 Besch.)

Op vordering van een opsporingsambtenaar * ter inzage geven moet de bestuurder het motorrijtuig tot stilstand brengen en o.m. het rijbewijs behoorlijk ter inzage afgeven. (Art. 33 lid 1 Wet.)

In geval van dronken achter het stuur kan de overgifte opsporingsambtenaar terstond de overgifte van het rijbewijs vorderen. De ambtenaar van het Openbaar Ministerie kan deze bewijzen onder zich houden, totdat uitspraak is gedaan. (Art. 27 Wet.)

De ingevolge de Motor- en Rijwielwet afgegeven rijbewijzen blijven geldig gedurende twee oude rijbewijjaar na den dag van afgifte. (Art. 46 lid 2 Wet.) zen

Zie ook Achtdaagsch rijbewijs en Internationaal rijbewijs.

Geen rijbewijs is noodig voor het besturen van:

a. stoom- en motorwalsen; geen rijbewijs

b. landbouwtractoren; nood«

c. motortweewielers, waarmede niet sneller kan worden gereden dan 30 km per uur en welke ook bestemd zijn geen grootere snelheid te ontwikkelen;

d. een motorrijtuig op 2 of 3 wielen ingeval een oefenvergunning * is afgegeven voor het leeren rijden daar op.

Rij- en trekdieren en vee.

Geleiders van vee moeten bij nacht een lan- lantaarn taarn bij zich hebben, welke naar alle zijden een helder wit licht uitstraalt.

De hoeven van rij- of trekdieren mogen niet scherp beslag voorzien zijn van scherp beslag, waardoor de weg kan worden beschadigd. Het gebruik van