Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RIJWIELEN

door den Minister van Waterstaat aan te wijzen deskundige.

De overlegging van een rijvaardigheidsbewijs uitzondering is niet vereischt indien de aanvrager in het bezit is:

a. van een geldig rijbewijs voor de categorie motorrijtuigen waarvoor hij het aanvraagt of

b. van een ingevolge de Motor- en Rijwielwet afgegeven rijbewijs B voor rijbewijs I en rijbewijs A voor de rijbewijzen II, III, IV, V,

VI of VII, niet ouder dan 5 jaar.

Niettemin kan de afgifte van het rijbewijs afhankelijk gesteld worden van de overlegging van vermoedelijke een rijvaardigheidsbewijs op vermoeden van onge- ongeschiktheid schiktheid en onbekwaamheid. (Artt. 77 en 78 Besch.)

Rijwielen.

I. Rijwielen moeten voorzien zijn: moeten voor-

a. van een deugdelijke stuurinrichting (art. 13 *ien lid la Regl.);

b. van een krachtig werkende rem, tenzij het betreft een gewoon rijwiel zonder vrijwielinrichting (art. 13 lid lb Regl.);

c. van een bel, waarvan het geluid op minstens 50 m duidelijk hoorbaar is (zie Geluidsignaal rijwielen);

d. bij nacht * van de voorgeschreven verlichting (zie Verlichting rijwielen);

II. mogen niet voorzien zijn: mogen niet

a. van verblindende verlichting; voorzien zijn

b. verwarring stichtende verlichting.

Met een bakfiets, een rijwiel met een zij- of bakfietsen enz. achterspanwagen, of met twee naast elkander gekoppelde rijwielen, dan wel met een rijwiel met