Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RIJWIELPADEN

twee naast elkaar aangebrachte zitplaatsen, mag niet gereden worden of te voet worden voortbewogen:

rijverbod a. op rijwielpaden;

b. op wegen afgesloten voor onbespannen wagens.

Op wegen gesloten voor rijwielen doch openstaande voor onbespannen wagens mag met deze voertuigen wel gereden worden. (Art. 44 Regl.) Zie Verlichtingstabel kolom VI.

ma*, breedte Bakfietsen en rijwielen met een zij- of achterspanwagen mogen met inbegrip lading niet breeder Zijn dan 1.50 m. (Art. 13 lid 2b Regl.)

Rijwielpaden.

omschrijving Onder rijwielpaden worden verstaan: alle paden, ongeacht of zij deel uitmaken van een weg, aangeduid door bord 70 der bijlage (in welk geval de rijweg voor wielrijders verboden is en op het rijwielpad moet worden gereden), of door bord 85 der bijlage. (Artt. 1 lid lg Regl. en 32 Besch.) recht» houden Qok op rijwielpaden moet rechts gehouden

worden. (Art. 49 lid 2 Regl.)

linker rijwiel- Zijn aan beide zijden van den weg rijwielpaden pad gelegen, dan mag buiten noodzaak het — ten

opzicht van de rijrichting — links gelegen rijwielpad niet worden bereden, tenzij het rijwielpad is aangeduid door bord 66 der bijlage .(Artt. 51 Regl. en 33 Besch.)

uitwijken De uitwijkregeling is ook van toepassing op rijwielpaden, met dien verstande, dat de wielrijder, die op een ten opzichte van zijn rijrichting links gelegen en met den rijweg gemeen liggend rijwielpad rijdt, bij het ingehaald worden, het rijwielpad niet behoeft te verlaten. (Art. 49 lid 2 en 3 Regl.)