Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RIJWIELPADEN

Rijden wielrijders naast elkaar en is er bij het naast elkaar tegenkomen of inhalen van andere wielrijdersniden geen voldoende ruimte, dan moeten de links rijdenden achter de rechts rijdenden gaan.

Op een rijwielpad voor beide richtingen be- over voiie stemd, moet zoo gereden worden, dat niet de volle breedte rijden breedte door de in één richting rijdende wielrijders wordt inbeslag genomen. (Art. 52 Regl.

De regel rechts gaat voor (zie Voorrang) voorrang geldt bij:

a. kruising van rijwielpaden, deel uitmakende van een verharden weg, geen voorrangsweg zijnde;

b. kruising van rijwielpaden, geen deel uitmakende van een verharden weg;

c. kruising van een rijwielpad, geen deel uitmakende van een verharden weg, met een onverharden weg;

Kruist een rijwielpad, geen deel uitmakende van een verharden weg, een verharden weg, dan moet aan het verkeer op dien verharden weg, zoowel komende van rechts als van links, voorrang verleend worden. Het rijwielpad is dan vóór de kruising aangeduid door bord 9 der bijlage. (Artt.

24 lid 1, en 54 Regl. en 25 lid 5 Besch.)

Een ieder die zich op het rijwielpad bevindt, ander verkeer moet dit op tijdige waarschuwing van een wiel- °p «iwieipad rijder verlaten.

Buiten noodzaak mag een rijwielpad niet worden bereden door: motorrijtuigen, wagens, bakfietsen,

rijwielen met zij- of achterspanwagen, naast elkaar gekoppelde rijwielen of rijwielen, voorzien van naast elkaar aangebrachte zitplaatsen. (Artt. 44 en 53 Regl.)

Voor het rijden met een tweewielig motorrijtuig ontheffing