Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLUITING VAN WEGEN

Niemand mag van de bel gebruik maken, wan- verbod neer de veiligheid op den weg dit niet beslist vordert. Overigens mag geen ander geluidsignaal gegeven worden dan met de bel. (Artt. 13 lid lc en 26 Regl.)

Sluiting van wegen.

Wegen kunnen in het belang der verkeersvrij heid en -veiligheid van overheidswege geheel of gedeeltelijk in één of in beide richtingen worden gesloten verklaard voor alle rij verkeer en voor rijen trekdieren en vee of een gedeelte van het rijverkeer en voor het voetgangersverkeer.

Het gesloten zijn wordt aangeduid door borden aanduiding nrs. 21 t/m 46, 68 en 71 der bijlage.

Bij tijdelijke sluiting kan zoonoodig met een tijdelijke siuiandere wijze van duidelijke aanduiding worden tin« volstaan. (Art. 28 lid 1 Besch.)

Bij een rijwielverbod voor den rijweg en bij rijwielpaden aanwezigheid van (een) tot dien rijweg behoorend rijwielpad(en) wordt bord nr. 70 der bijlage gebezigd. Aanduidingen door bord nr. 85 der bijlage, mits vóór 1 Januari 1933 geplaatst, mogen blijven gehandhaafd tot 16 Juli 1939. (Art. 28 lid 2 Besch.)

In het belang van de verkeersvrij heid en —Iinksaf en veiligheid kan het links- of rechts afslaan voor alle rechts 31 rijverkeer en rij- en trekdieren en vee van overheidswege worden verboden. Dit wordt aangeduid door borden nrs. 63 en 64 der bijlage.

B-wegen * zijn gesloten voor: B-wegen

I. motorrijtuigen en aanhangwagens met:

a. een zwaarderen wieldruk dan 2400 kg;

b. met inbegrip lading breeder dan 2.10 m;

II. wagens * met inbegrip lading breeder dan