Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SNELHEIDSBEPERKING

2.60 m en geladen met ongedorscht graan, vlas, hooi en stroo 3 m.

Onder deze sluiting vallen niet kermiswagens *, landbouwkrachtwerktuigen *, motorwalsen, stoomwalsen * en verhuiswagens * mits deze aan bepaalde voorschriften voldoen.

aanduiding De aanduiding geschiedt door bord no. 44 der bijlage, het einde van den B-weg door bord no. 73 der bijlage.

lagere wieidruk B-wegen kunnen in het belang van de instandhouding dier wegen gesloten worden verklaard voor voertuigen met een lageren wieldruk dan 2400 kg, eveneens aangeduid door bord nr. 44 der bijlage doch met vermelding van een lager getal dan 2400 kg.

bruggen, viaduc Jn het belang van het instandhouden van brugafrittenTan"1 ^en' viaducten en op- en afritten van veren, kunveren nen van overheidswege gesloten worden verklaard voor voertuigen, welke een bepaalden asdruk te boven gaan. Dit wordt aangeduid door bord nr. 46 der bijlage. (Art. 5 lid 4 en 5 Regl.) bakfietsen Op wegen gesloten voor onbespannen wagens en op rijwielpaden mag niet gereden worden met bakfietsen, met rijwielen met een zijspan- of achterspanwagen, naast elkaar gekoppelde rijwielen of rijwielen voorzien van twee naast elkaar aangebrachte zitplaatsen. Deze rijwielen mogen daarover evenmin te voet worden voortbewogen. (Artt. 1 lid 2 en 44 Regl.)

Snelheidsbeperking.

Een motorrijtuigbestuurder is altijd verplicht de snelheid zoodanig te regelen naar den afstand waarover hij den weg voor het motorrijtuig kan overzien, dat de verkeersvrij heid niet wordt be-