Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SNELHEIDSWEDSTRIJDEN

c. aanhangwagens op lucht¬

banden en boven 350 kg

wieldruk . ...... 45 km per uur;

d. motorrijtuigen en aanhang¬

wagens op cushionbanden 20 „ „ „ ;

e. aanhangwagens op massieve

banden 12 „ „ „ .

B-wegen 4e. De maximum snelheid op B-wegen* bedraagt voor:

a. autobussen , ...... 40 km per uur;

b. vrachtauto's 30 „ „ „ ;

c. aanhangwagens op lucht¬

banden en boven 350 kg

wieldruk 30 „ „ „ ;

d. motorrijtuigen en aanhang¬

wagens op cushionbanden 20 „ „ „ ;

e. aanhangwagens op massieve

banden 12 „ „ „ .

(Art. 33 Regl.)

bijzondere voer- 5e-De maximum snelheid bedraagt t.a.v. alle tuigen wegen 6 km per uur voor:

a. stoom- en motorwalsen *;

b. landbouwkrachtwerktuigen *;

c. verhuiswagens * als aanhangwagen op rub¬

ber of metalen banden;

d. kermis- en circuswagens * als aanhang¬

wagen op metalen banden.

Indien de onder d genoemde wagens zijn voorzien van rubberbanden en van een reminrichting is de maximum snelheid 12 km per uur.

(Artt. 39 sub b, 40 sub a en 41 sub a Regl.)

Snelheidswedstrijden.

Zonder vergunning van het bevoegde gezag mogen geen wedstrijden met motorrijtuigen of