Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPIEGEL — STATIONNEERVERBOD

rijwielen op wegen worden gehouden. Zie wedstrijden.

Spiegel.

Motorrijtuigen moeten voorzien zijn van een motorrijtuigen spiegel, waardoor de bestuurder van zijn zitplaats het links achterliggende weggedeelte kan overzien. Daarbij mag de lading niet zoodanig zijn, dat dit overzicht wordt belemmerd.

Bespannen wagens moeten eveneens van een bespannen waZoodanigen spiegel voorzien zijn, uitgezonderd: sen

a. indien de bestuurder van zijn plaats het ver- uitzondering keer op het links achterliggende weggedeelte gemakkelijk kan waarnemen;

b. indien een spiegel bezwaarlijk op den wagen kan worden aangebracht of bevestigd kan blijven. (Artt. 12 lid 2g en 14 lid lg Regl.)

Stadslichten.

Motorrijtuigen op meer dan twee wielen moeten aantai bij nacht twee stadslichten voeren, indien de koplichten meer dan 40 cm binnenwaarts van de zijkanten dan wel van de zijwaarts uitstekende lading zijn aangebracht.

Deze motorrijtuigen mogen twee stadslichten voeren, indien de hiervoren genoemde afstand der koplichten 40 cm of minder bedraagt. Een motortweewieler mag één stadslicht voeren. De stadslichten moeten voorwaarts een helder kleur wit licht uitstralen.

Zie Verlichtingstabel nrs. 7 t/m 11, 32, 36, 38 en 39.

Stationneerverbod.

Indien een weg is aangeduid door bord nr. 47,