Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STOOM EN MOTORWALSEN — STOPLICHT

Stoom- en Motorwalsen.

Met stoom- en motorwalsen mag worden gereden, mits aan de volgende eischen wordt voldaan:

a. geen grooter eigen gewicht dan 16000 kg;

b. op een B-weg * of op een weg van een klinkerverharding voorzien geen grooter eigen gewicht dan 6000 kg;

c. geen grootere hoogte dan 3.50 m, lading inbegrepen;

d. een deugdelijke stuurinrichting;

e. geen hinderlijke rook, damp of walm;

f. een behoorlijke geluiddempende inrichting;

g. geen lading, welke aan de voorzijde of aan de zijkanten uitsteekt;

h. een inrichting om achterwaarts te rijden;

i. geen grootere snelheid dan 6 km. per uur.

De door een stoom- of motorwals voortbewogen aanhangwagens aanhangwagens kunnen in zoover afwijken van de voor aanhangwagens gestelde eischen, dat o.m.

a. de wielen van ijzeren banden mogen zijn voorzien;

b. het aantal aanhangwagens het gezamenlijk aantal wielassen van 8 niet overschrijdt;

c. de druk van eenig wiel niet meer is dan 2400 kg;

d. het gezamenlijk gewicht der aanhangwagens plus lading niet meer bedraagt dan 10.000 kg.

(Artt. 12 4e lid en 39 Regl.)

Voor het besturen van stoom- of motorwalsen geen riibswi's wordt geen rijbewijs vereischt. (Art. 84 sub a Besch.)

Stoplicht.

Indien een motorrijtuigbestuurder voornemens is te stoppen of plotseling vaart te verminderen,