Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STUURTOESTEL — TRAMWAGEN

veiligheid op den weg daardoor noodeloos in gevaar wordt gebracht;

c. anders dan zoo dicht nabij den kant van den weg als redelijkerwijs mogelijk is, tenzij voor de bebouwde kom eener gemeente een regeling hieromtrent is getroffen;

d. op een weg, aangeduid door bord nr. 48 der bijlage.

(Artt. 9 lid la en 45

va i -x ü,>„1 \ T.a

lid 1 en 3 Regl.) Zie ook Stationnecrverbod en Parkeerverbod.

Stuurtoestel Motorrijtuigen.

Elk motorrijtuig moet voorzien zijn van een deugdelijk stuurtoestel. (Art. 12 lid 2a Regl.)

De bestuurder moet toelaten, dat de opsporings- onderzoek ambtenaar * de stuurinrichting onderzoekt. Hij moet de noodige medewerking daartoe verleenen. (Art. 33 2e lid.)

Tramwagen.

De verkeersbepalingen zijn niet van toepassing op tramwagens. T.a.v. tramwagens moet echter het volgende in acht genomen worden.

Het passeeren van een tramwagen moet rechts rechts passeeren geschieden, indien daartoe behoorlijke ruimte aanwezig is.

Flg. 29

J) In het algemeen wordt een speling in het stuurwiel van meer dan 45 graden als niet-toelaatbaar beschouwd.