Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITWIJKEN

a. bij stilstaande motorrijtuigen op een afstand van 20 m van de uitlaatopening, met beurtelings langzaam en snel werkenden motor;

b. bij rijdende motorrijtuigen op een afstand van 7 m en terzijde van de baan van het voertuig.

Muren, boomen, struiken e.d., die door terugkaatsing of opslorping van het geluid storend kunnen werken moeten in geval a minstens 20 m en in geval b 14 m van de geluidsbron verwijderd zijn. (Artt. 12 lid 2f Regl. en 14 lid 2 Besch.)

Uitwijken.

Men is verplicht:

a. behoorlijk naar rechts uit te wijken bij het tegenkomen van ander rijverkeer of van rijof trekdieren of vee;

b. behoorlijk naar links uit te wijken, bij het inhalen van onder a genoemd verkeer;

c. geheel naar rechts uit te wijken bij het ingehaald worden van dat verkeer;

d. in geval van naast elkaar rijden van wielrijders, bij het tegenkomen of ingehaald worden van ander rijverkeer, achter elkaar te gaan rijden (de links rijdenden achter de rechts rijdenden), indien de noodige ruimte tot passeeren anders niet beschikbaar zou zijn;

f. aan het voetgangersverkeer de noodige ruimte te laten;

g. behoorlijke ruimte tot voorbijgaan te laten aan brandweerauto's en aan uitrukauto's van de politie, voorzoover van de sirene wordt gebruik gemaakt. (Artt. 19 en 25 lid 6 Regl.)

Zie ook Rechtshouden en Inhalen.