Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKEERSHEUVELS — VERKEERSSEINEN

eischen, terwijl de verkeersomstandigheden dit niet toelaten (art. 24 lid 3 Regl.);

b. het bij het doen blijken van het voornemen om van richting te veranderen aanspraak maken op voorrang, terwijl de verkeersomstandigheden dit niet toelaten (art. 27 lid 5 Regl.);

c. het als bestuurder verkeeren onder zoodanigen dronkenschap invloed van het gebruik van alcoholhoudenden

drank, dat hij niet in staat moet worden geacht het motorrijtuig, rijwiel of rij- of voertuig naar behooren te besturen. Het besturen, onder toezicht van een in dien toestand verkeerenden persoon, is ook strafbaar. (Art. 26 Wet).

Zie ook Snelheidsbeperking.

Het is een wielrijder verboden: wielrijders

a. zich door een ander voertuig te doen of te laten voortbewegen;

b. te rijden met beide handen los van het stuur;

c. een rij- of trekdier of vee te leiden. (Art. 42 Regl.).

V erkeersheuvels.

Verkeersheuvels moeten rechts gepasseerd worden.

Verkeersheuvels voorzien van een verkeerszuil uitzondering met een groen vierkant in kop en daaronder twee groene rechthoeken, mogen door motorrijtuigen ook links gepasseerd worden. (Art. 23 Regl.).

Verkeersseinen.

De ter regeling van het verkeer gebezigd wordende lantaarns zijn zooveel mogelijk of op de rechterzijde van den weg of midden boven de rijbaan aangebracht.