Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKEERSSEINEN

beteekenis der De kleuren der seinen zijn opvolgend groen, kleuren geel, rood, groen, geel, rood, enz.

Ie. Groen licht beteekent op- en doorrijden voor het verkeer aan de zijde waar dit licht schijnt.

2e. Geel licht beteekent voor het verkeer aan de zijde van dat licht stop, voorzoover dit verkeer zich nog vóór de stopstreep bevindt en daarvóór redelijkerwijs niet meer kan stoppen.

Fig. 32 3e. Rood licht beteekent voor het verkeer aan de zijde van dat licht stop, totdat het groene licht ontbrandt.

groen

rood

geel

Fig. 32.

kleurblinden

Het groene licht is onder het gele en dit weer onder het roode licht aangebracht, zoodat voor kleurblinden de plaats van het licht de volgende beteekenis heeft: