Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERLICHTING RIJWIELEN

Fig. 45. Achterlicht rijwiel.

II. mag geen andere lichten voeren dan onder I geen andere genoemd; verlichting

III. mag niet voeren: verboden ver-

a. verblindende verlichting *; lichting

b. verwarring stichtende verlichting* door middel van de koplantaarn en achterlantaarn welke naar haar zijkanten ander dan geel of wit licht en voor wat betreft de koplantaarn achterwaarts (achter het rijwiel zichtbaar) licht uitstralen;

IV. behoeft geen verlichting te voeren: geen verlichting

a. bij stilstand;

b. indien gebezigd:

le. bij militaire oefeningen of bij den

dienst der politietroepen;

2e. bij dienstverrichtingen der rijks- of gemeentepolitie of van ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, een en ander voorzoover afwijking is gelast.