Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERLICHTING RIJW. (BAKFIETSEN ENZ.)

Zie „Verlichtingstabel" kolom V en „Verblindende verlichting".

Verlichting rijwielen met zij- of achterspanwagen en bakfietsen.

Een rijwiel met zij- of achterspanwagen en een bakfiets:

voorgeschreven I. moet bij nacht * de volgende lichten voeren: verlichting a. twee koplichten * (een rijwiel met achter¬

spanwagen drie);

Fig. 46 b. één achterlicht *;

Fig 48 c* Parkeerlicht * bij links parkeeren;

II. mag de volgende lichten voeren:

toegestane ver- Y, r 0 i i- i i i 1

lichting a' een °f twee parkeerhchten, dan wel de

gewone verlichting of het linkerkoplicht met het achterlicht bij rechts parkeeren; b. twee parkeerhchten bij links parkeeren;

III. mag niet voeren:

verboden ver- a. verblindende verlichting *;

lichting b. verwarring stichtende verlichting *:

le. door middel van de koplantaarns en achterlantaarn welke naar haar zijkanten ander dan geel of wit licht en voor wat betreft de koplantaarns, achterwaarts (achter het rijwiel zichtbaar) licht uitstralen;

2e. door meer lichten te voeren dan is voorgeschreven of toegestaan;

geen verlichting IV. behoeft geen verlichting te voeren in de gevallen vermeld in punt IV bij „Verlichting auto's".

Zie „Verlichtingstabel" kolom VI en „Verblindende verlichting".