Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOERTUIGBEWIJS

eventueel een rijverbod voor B-wegen, een maximum wieldruk, het voortbewegen van aanhangwagens en bijzondere eischen. Het kan dienst baar gemaakt worden aan de motorrijtuigenbelasting. (Art. 9 Wet en 17 Regl.)

In bijzondere gevallen kan een voertuigbewijs behooren bij een aanhangwagen. (Art. 17 lid 2 Regl.)

aanvragen Het voertuigbewijs wordt aangevraagd door den eigenaar of houder van het motorrijtuig aan een speciaal daarvoor aangewezen belastingambtenaar of aan het bureau in het district waar hij woont of gevestigd is, door inlevering van een ingevuld en onderteekend aanvraagformulier,

De aanvrager stort het verschuldigde bedrag op de postrekening van het Districtsbureau. (Art. 47 Besch.)

afgifte De afgifte geschiedt door den Inspecteur-

Generaal van het verkeer en vindt alleen plaats indien het motorrijtuig of de aanhangwagen aan de gestelde eischen voldoet. (Artt. 12 Wet en 45 lid 1 Besch.)

vernieuwing Het voertuigbewijs moet vernieuwd worden:

a. indien het motorrijtuig, de aanhangwagen of de oplegger door verandering niet meer beantwoordt aan de omschrijving in het voertuigbewijs;

b. wanneer een oplegger of aanhangwagen wordt voortbewogen, welke niet in het voertuigbewijs staat vermeld;

c. wanneer geen aanhangwagen of oplegger meer wordt gebezigd en aanspraak wordt gemaakt op vermindering van motorrijtuigenbelasting.

(Art. 54 Besch.)