Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOERTUIGBEWIJS

Overschrijving kan plaats vinden bij verandering overschrijving van eigenaar of houder. (Art. 53 Besch.)

Voor bepaalde gevallen kan door nader aan te beperkte geldigwijzen ambtenaren voertuigbewijzen worden afge- heidsduur geven met een beperkten geldigheidsduur, indien de motorrijtuigen aan de gestelde eischen voldoet. (Art. 57 Besch.)

Voor fabrikanten en handelaren in motorrij- fabrikanten en tuigen kunnen voertuigbewijzen worden afgegeven handelaren uitsluitend geldig voor het rijden met een motorrijtuig, dat deel uitmaakt van hun handelsvoorraad, doch alleen voor zoover het in de uitoefening van hun bedrijf als fabrikant of handelaar van motorrijtuigen wordt gebezigd. (Art. 58 Besch.)

In geval van een verloren geraakte, versleten of duplicaat geheel of deels onleesbaar of teniet gegaan voertuigbewijs wordt een duplicaat uitgereikt. (Artt. 21 Wet en 64 Besch.)

Het voertuigbewijs moet op eerste vordering vertoonen van een opsporingsambtenaar * aan dezen behoorlijk ter inzage worden afgegeven. (Art. 31 lid 1 Wet.)

Het voertuigbewijs is ongeldig: ongeldig

a. indien het is ingevorderd;

b. niet behoorlijk leesbaar is;

c. het motorrijtuig niet beantwoordt aan de omschrijving in het bewijs.

(Art. 9 lid 1 sub 2e Wet.)

Indien het gezag, dat het bewijs afgaf, dit on- inlevering geldig verklaard heeft, moet het bewijs binnen 20 dagen na de mededeeling worden ingeleverd. (Art. 17 lid 9 Regl.)

Eveneens moet het voertuigbewijs worden ingeleverd, indien het motorrijtuig blijvend buiten