Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORRANG

wegen moet aan het verkeer van rechts, dat vrijwel gelijktijdig dat punt is genaderd, den doorgang vrij gelaten worden, zoo noodig door langFi9- 50 zamer te rijden of te gaan of te stoppen.

voorrangsweg Bij nadering van een voorrangsweg moet aan het verkeer daarover den doorgang vrij gelaten Fj 51 worden, ongeacht of dit van rechts dan wel van links komt.

onverharde weg Het verkeer op een verharden weg heeft steeds voorrang boven het verkeer op een onverharden weg (b.v. zandweg).

uitrit en rij- Hetzelfde geldt voor het verkeer op een verharden meipad weg ten opzichte van:

a. het verkeer op een uitrit, geen openbare rijweg

zijnde;

b. het rijwielverkeer op een rijwielpad niet tot

een verharden weg behoorde.

altijd voorrang Begrafenisstoeten, militaire colonnes en brandweerauto's en uitrukauto's der politie, deze laatste groepen auto's voorzoover de bestuurders van een sirene gebruik maken, hebben steeds voorrang, voorzichtigheid Op dengeen, die voorrang heeft, rust de verplichting om een zoodanige voorzichtigheid in