Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORRANGSWEGEN — WAGENS

gaat het verkeer aan de zijde van bord 77 voor. Voor het verkeer, behalve brandweerauto's, aan de zijde van bord 66 geldt een doorrij verbod. (Artt. 9 lid lf en 22 Regl.)

In gevallen van tijdelijken aard mag een andere aanduiding, mits duidelijk, gebezigd worden. (Art. 10 lid 2 Regl.)

Voorrangswegen.

aanduiding Voorrangswegen zijn die wegen, welke door het bevoegde gezag langs den voorrangsweg zijn gekenmerkt door borden nr. 8 der bijlage of door oranjekleurige 10 cm breede banden of boveneinden op langs den weg staande palen.

Het beginpunt wordt steeds aangeduid door bord nr. 8 der bijlage. Het eindpunt, zoomede een kruising of vereeniging van voorrangswegen onderling, wordt aangeduid door borden nr. 10 en 11 der bijlage.

zijweg De kruising of vereeniging „voorrangswegzijweg" wordt langs den zijweg aangeduid door bord nr. 14 der bijlage; de kruising of vereeniging rijwielpad „verharden weg — rijwielpad geen deel uitmakende van een verharden weg", wordt langs het rijwielpad eveneens aangeduid door bord nr. 14. (Artt. 3 en 54 Regl.)

Voorruit motorrijtuigen.

De voorruit van motorrijtuigen moet met ingang van 1 Januari 1941 van veiligheidsglas zijn van een door den Minister van Waterstaat goedgekeurd soort. (Art. 12 lid 2h Regl.)

Wagens.

omschrijving Onder wagens worden verstaan: alle voertuigen, geen motorrijtuigen, aanhangwagens of rijwielen zijnde.