Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEGBESCHADIGING — WIELBASIS

voorwerpen slepen

opvijzelen voertuigen

omschrijving Onder wedstrijd wordt verstaan: elk rijden met motorrijtuigen of rijwielen ter vaststelling of vergelijking van prestaties, hetzij van de deelnemers, hetzij van de motorrijtuigen of rijwielen, hetzij van onderdeelen daarvan, hetzij van bedrijfsstoffen. (Art. 24 Wet.)

W egbeschadiging.

Eggen, ploegen e.d., boomen en andere voorwerpen, waardoor weg en werken kunnen worden beschadigd, mogen niet over een verharden weg sleepende worden vervoerd.

Het opvijzelen van voertuigen op een verharden weg mag niet zoodanig geschieden, dat de wegverharding wordt beschadigd. Evenmin, indien de wielen van het voertuig zijn weggezakt naast de verharding van den weg. (Art. 48 Regl.)

Wegen.

Onder wegen worden verstaan, alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden; de in de wegen of paden liggende bruggen en duikers maken deel daarvan uit; de tot de wegen behoorende paden en bermen of zijkanten maken deel van den weg uit. (Artt. 1 sub le Wet en 1 lid le Regl.)

Wegindeeling.

Wegen worden verdeeld in A-wegen en B-wegen. Zie „Indeeling weg".

Wegsluiting.

Zie Sluiting wegen".

Wielbasis.

De wielbasis of radstand is de afstand tusschen