Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERLICHTINGSTABEL.

" Kolom II. Kolom III. Kolom IV. Kolom V. Kolom VI. Kolom VII.

S Bakfietsen en rijwielen

o Motorrijtuigen op meer dan twee wielen. Motor- Aanhangwagens. Rijwielen. met zij- of achterspan- Wagens.

I tweewielers* wagen»

15. Moet(en) overigens voldoen aan de 15. Als in kolom 15. Als in kolom II. 15. Het moet be- 15. Als in kolom II. 15. Als in kolom II. eischen, die de Min. van Waterstaat II. hooren tot een

mocht stellen. door of vanwe¬

ge den Min. v.

Waterstaat goedgekeurde soort en voorzien van het vastgestelde merk.

Dit geldt niet t.a.v. achterlichten van rijwielen, waarvan de bestuurder in het buitenland woont.

1? — ——~

jïï- 16. Aangebracht niet hooger dan 1.25 m 16. Als in kolom II. 16. Aangebracht op 16. Aangebracht: 16. Aangebracht

K boven het wegdek en hoogstens 40 cm ' het witte ach- a. bij een bakfiets aan aan de Imker¬

ij binneawaarts van uitersten linkerzijkant terspatbord- de uiterste linkerach- achterzijde van

2 van het motorrijtuig of van de terzijde gedeelte niet terzijde van den bak den wagen dan

K uitstekende lading. De afstandsmaat van hooger dan 60 of opbouw of van de wel van de la-

W 40 cm geldt niet t.a.v. motorrijtuigen op Cm boven het terzijde uitstekende ding en hoog-

□ drie wielen, welke slechts één achterwiel wegdek. lading; stens 40 cm

Ö hebben. j. bij een rijwiel met binnenwaarts

< Bij twee achterlichten moeten zij op ge- zijspanwagen, indien van den uiter¬

lijke hoogte zijn aangebracht, het linker rechts van het rijwiel sten linkerzij¬

als reeds genoemd, het rechter hoog- aan de achterzijde kant van den

stens 40 cm binnenwaarts van den uiter- daarvan als in kolom wagen of ter¬

sten rechter- zijkant van het motorrijtuig V., indien links van zijde uitsteken-

of van de terzijde uitstekende lading. het rijwiel, uiterst de lading. In-

links aan de achter- dien de lading zijde van den bak of meer dan 2 m opbouw van den zij- buiten de achspanwagen; terzijde van den

c. bij een rijwiel met wagen uitsteekt, een achterspanwagen, moet de lanuiterst links aan de taarn naar alle achterzijde van bak of zijden helder opbouw van den wa- rood licht uitgen. stralen.