Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERLICHTINGSTABEL

Kolom II. Kolom III. Kolom IV. Kolom V. ' Kolom VI. Kolom VII.

g Bakfietsen en rijwielen

£ Motorrijtuigen op meer dan twee wielen. Motor- Aanhangwagens. Rijwielen. met zij- of achterspan- Wagens.

jO tweewielers. wagen.

17. Eén, alleen voor motorrijtuigen, langer 17. Eén, alleen in-

dan 9 m; indien het motorrijtuig door dien afstand

een aanhangwagen wordt gevolgd, be- achterzijde

hoeft het geen lengtelicht te voeren. (achtersten)

aanhangwagen tot voorzijde motorrijtuig meer dan 9 m bedraagt; is achter den aanhangwagen een

H andere aan-

K hangw agen ge¬

il koppeld, dan

►J behoeft de eer-

p ste geen lengte-

Ü licht te voeren.

£

3 18. Moet achterwaarts, duidelijk zichtbaar 18. Als in kolom II.

voor het achteropkomend verkeer, helder rood licht uitstralen.

19. Moet overigens voldoen aan de eischen, 19. Als in kolom II.

die de Min. van Waterstaat mocht stellen.

_____ -

20. Aangebracht minstens 15 cm en hoog- 20. Als in kolom II.

stens 25 cm verticaal boven het (linken-

achterlicht.

__J - —

21. Twee; alleen vereischt voor motorrij- 21' Xn^niet'6'»^"

tuigen, welke met inbegrip van de lading voerd te wo°d"

breeder dan 2 m zijn. door éénassige

Zj aanhangwagens,

S niet breeder

E dan het trek- .

O kend motorrij-

tuig en niet verder dan 3 m

N achter dat mo¬

torrijtuig rei_

kend.