Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terugkeeren. Voor een week was hij dus vrijgezel. Met twee van zijn beste vrienden had hij in een restaurant in de rue Royale gedineerd. Ter gelegenheid van zijn verjaardag hadden zij den maaltijd rijkelijk met goeden wijn besproeid, en het was reeds laat in den avond toen de dokter en zijn beide vrienden zich naar Montmartre hadden laten brengen, waar zij tot den ochtend gedanst hadden. Nóch de dokter, noch zijn beide vrienden waren ingewijden in de genoegens van dit stadsdeel, waar vreemdelingen vaak beter den weg weten naar allerlei verborgen vermaken, dan de geboren Parijzenaars.

De chasseur van het restaurant had hun echter een adres in het oor gefluisterd van een pas geopende gelegenheid, waar het, zooals hij er geheimzinnig aan toevoegde, vroolijk en gezellig toeging. „Au Sex-Appeal" bleek een pretentielooze, bescheiden dancing, zooals men er langs de beide oevers van de Seine dozijnen aantreft; maar voor de lichtelijk benevelde blikken der drie fuifnummers bleek het juist datgene te bieden wat zij zochten. Er waren, dien Woensdagavond, slechts weinig menschen in de zaal. De kellner kon zijn werk gemakkelijk af, en vond bovendien nog tijd om voor paljas te spelen. Onder het bedienen door zong hij mee met de muziek van de band, welke vrijwel zonder ophouden rumba's en walsen ten gehoore bracht.

Het duurde niet lang, of drie jonge vrouwen, die er nog haast als jonge meisjes uitzagen, zetten zich bij hen aan het tafeltje. Naast den dokter zat een kleine, pittige

Sluiten