Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een hartstocht en overgave waartoe men haar niet in staat zou hebben geacht.

Henri Bakowski nam zich voor, het jonge meisje bij een volgende gelegenheid, zoo mogelijk onder vier oogen, nader te leeren kennen. Hij vond haar belangwekkend. In ieder geval maakte zij hier, in dit verdachte milieu, op hem den indruk van iets ongekunstelds en iets raadselachtigs. Hij onderging al de charme ervan, hoewel zijn gevoelens, ondanks den staat van opwinding waarin hij verkeerde, vrij waren van alle sensualiteit. De avond herinnerde hem zijn studentenjaren in het „Quartier Latin". In dien tijd had hij de jonge vrouwen uit zijn omgeving geobserveerd met de oogen van een nieuwsgierige en tevens van een kunstenaar, met een zeker respect zelfs. Doch meestentijds had hij een zekere vrees voor haar gekoesterd, en het zou hem nooit in zijn hoofd zijn opgekomen een van haar het hof te maken. Als student vreesde en bewonderde hij de publieke vrouwen te zeer. Als jong medicus voelde hij tegenover haar slechts medelijden en afkeer.

Bakowski was nog heel jong, toen hij met zijn eerste vrouw trouwde. Hij had een grenzenlooze vereering voor haar gekoesterd, doch na den roes der eerste maanden was het hem steeds duidelijker geworden, dat zij vreemden voor elkaar waren, en vrijwel niets gemeen hadden. Zij hadden naast elkander voort geleefd, tot hij het tenslotte niet langer verdragen kon, en een scheiding had voorgesteld.

Sluiten