Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe. Hij had lieden genoeg ontmoet wien het aan de noodige wilskracht ontbrak, en hij prees zich gelukkig — zonder er trotsch op te gaan — dat hij die kracht bezat in voldoende mate om zich voor een evenwichtig mensch te kunnen houden.

Sedert het begin van hun huwelijk had hij voor zijn vrouw een diepe genegenheid en een oprechte sympathie gekoesterd. Daar hij een evenwichtig en sterk gestel had, stammend uit een gezonde plattelandsfamilie — zijn grootouders waren Poolsche boeren, en zijn vader, die in Frankrijk een groote industrieele onderneming uit Warschau vertegenwoordigde, was iemand die veel gereisd had, nooit ziekte gekend had, en voor zijn jaren een robuste grijsaard was — had hij bij zijn tweede vrouw drie kinderen verwekt: een zoon en twee dochters. Dat alles zou heel normaal geweest zijn, zoo zijn zoon niet van zijn geboorte af tuberculeus geweest was. Jarenlang had dokter Bakowski tevergeefs naar een verklaring, naar den oorsprong vooral, van de wreede ziekte gezocht. Was hijzelf de besmettingshaard? Hij vreesde het half en half. Zijn eerste huwelijk, dat ongeveer vijf jaar geduurd had, was onvruchtbaar gebleven, en ook dat moest aan hem gelegen hebben, want toen zijn vrouw kort na hun scheiding hertrouwde, had zij een tamelijk talrijke nakomelingschap ter wereld gebracht.

Als medicus had hij bij zichzelf gezocht naar eenig gebrek of afwijking; doch hij had niets kunnen vinden, dat een verklaring had kunnen zijn van het vreemde en

Sluiten