Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodlottige verschijnsel eener jarenlange onvruchtbaarheid eerst, en vervolgens, bij een andere echtgenoote, een zoon die geboren was met den bacil van Koch in zijn longen ....

Toen de eerste symptomen der ziekte hem begonnen te verontrusten, hadden zijn dochtertjes den schoolgaanden leeftijd bereikt. Met prangenden angst in het hart had hij de beide meisjes wekenlang gadegeslagen en scherp geobserveerd. Hij vond echter niets, dat zijn vrees nieuw voedsel gaf. Zijn dochtertjes waren volmaakt gezond. Sedert dien had hij al zijn kennis en energie ingezet om zijn zoon te genezen; en na harden, verbitterden strijd was hij thans geslaagd. De Röntgenfoto's die zijn Zwitsersche collega hem had toegezonden, toonden duidelijk en onmiskenbaar, dat de longen genezen waren, en de wonden zich prachtig hadden geheeld. Zijn zoon kon zonder eenig risico naar Parijs terugkeeren, en pogingen in het werk stellen de verloren jaren in te halen.

Thans was het voorjaar. Over enkele dagen zou zijn vrouw met hun zoon naar hun buiten vertrekken. De meisjes bleven met hem achter, onder de hoede van een gouvernante, tot de zomervacantie zou zijn aangebroken. Hijzelf wilde de maand Augustus op vacantie gaan, zooals hij gewoon was. En in September zou de geheele familie weer vereenigd zijn. Een tijd van onbekommerde vreugde scheen in het vooruitzicht.

Sluiten