Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkele oogenblikken spraken zij over letterkundige onderwerpen, en hij had weldra begrepen, dat zij tamelijk veel gelezen had, en een goeden smaak had. Met een enkel zinnetje wist zij een bepaalde voorkeur te motiveeren, en de vergelijking welke zij trok tusschen een zekeren roman van Colette en een werk van George Sand, trof hem door gedurfde oorspronkelijkheid, en juiste opmerkingsgave.

Bakowski, die reeds lang den omgang met vrouwen ontwend was, voelde zich in een scheeve positie. Maar met opmerkelijke tact wist Janine te doen alsof zij het niet merkte. Met een enkel woord, of een blik uit haar heldere oogen, zette zij hem op zijn gemak, en verdreef zijn verlegenheid. Niettemin voelde hij zich of heel de zaal speciaal op hen beiden lette, en met waarachtige geestdrift begroette hij haar voorstel het cabaret te verlaten en ergens anders heen te gaan.

— Uitstekend idee! zei hij. Maar waar gaan we naar toe?

— Waarheen u wilt.

Ditmaal klonk er in haar stem een zweem van behaagzucht, en er lag iets in de intonatie, dat niet naliet bepaalde gedachten te suggereeren. Het werd hem eensklaps duidelijk, dat zij volkomen bereid was met hem naar een of ander hotel te gaan, en feitelijk verwachtte, dat hij haar iets dergelijks zou voorstellen. De gedachte daaraan kwetste hem. Het was hem onmogelijk, de lieflijke idylle, welke hij zich droomde.

Sluiten