Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben zij eigenlijk niet duizend-maal gelijk, te leven zooals ze verkiezen te leven, zonder zich te binden? Zijn het niet juist die banden, welke meestentijds de oorzaak vormen van onaangenaamheden, verdriet, en lijden? .... De vrouw die trouwt om onder dak te zijn; de vrouw die haar man niet langer liefheeft, en desondanks naast hem blijft leven uit lafheid of luiheid; de vrouw die liegt, flirt, en haar man bedriegt; de vrouw die meer moeder dan echtgenoote is, haar man eenzaam laat, en uit zelfzucht hem belet aan een andere te geven wat zij minacht, die hem zelfs de liefde van zijn kinderen tracht te ontstelen; de vrouw die het leven van haar echtgenoot tot een hel maakt; de jaloersche vrouw; de kwaadaardige vrouw; de vrouw die eeuwig en altijd op haar manier ziek is; de sadistische vrouw; de hysterische vrouw, en de ergste van allen : de onverschillige; de vrouw die tranen vergiet om een nieuwen hoed, flauw valt om een paar schoentjes, of zich verkoopt omdat haar vriendin een kostbaar bont heeft. . . . zijn zij niet veeleer onwaardig dan haar zusters die zich

geven voor wat ze zijn en er geen geheim van maken ? "

Doch onmiddellijk antwoordde hij zelf op de vragen welke hij zich gesteld had; „Zeker, ze konden misschien de belangstelling verdienen van een jongeman van haar eigen leeftijd; maar wat kon hij, een vijftigjarige, verwachten van een jong meisje ? Zag hij dan niet in, dat zij hem louter en alleen uit berekening liefkoosde met haar fluweelen blikken, en haar verleidelijken mond?"

Sluiten