Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

degene die mij in enkele dagen zoo grondig veranderd hebt.

Zij glimlachte, een beetje sceptisch, een beetje wereldwijs, een beetje ongeloovig, en antwoordde eenvoudig :

— Mooi zoo.

Maar toen zij, een uur later, alleen was, en nadacht over al wat hij haar verteld had, zei ze bij zichzelf: „En toch ben ik het, die hem van zijn vrouw en kinderen afhaalt. Is dat iemand „veredelen" ? . . . .

Terwijl beneden in de straat Bakowski hartstochtelijk

het brandende wondje aan zijn hand kuste.

* *

*

Pinksteren viel op 19 Mei. Janine en Bakowski hadden voor die feestdagen een gewaagd plan op touw gezet.

Madame Bakowska was nog steeds niet naar buiten vertrokken. Sedert haar terugkeer uit Zwitserland had zij een ontstellende verandering in haar man waargenomen, en zij zag ertegen op, hem opnieuw alleen in Parijs te laten, vooral omdat het ditmaal een afwezigheid van enkele weken worden zou. Hij was den laatsten tijd stil en teruggetrokken, gesloten, moeilijk te benaderen, en grillig, met plotselinge driftbuien, terwijl zijn gezicht krampachtig vertrok, alsof hij ten prooi was aan een kwellende obsessie. Herhaaldelijk streek hij zich met een vermoeid gebaar de hand langs het voorhoofd, alsof hij een pijnigende gedachte wilde verjagen. Zij

Sluiten