Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ning was, dat hij ditmaal, méér dan hun zoon, haar zorgen van noode had.

Bakowski bemerkte, dat hij scherp werd gadegeslagen. Hij trachtte zich zoo natuurlijk mogelijk te gedragen, en hij begreep dat, zoo hij al te duidelijk liet blijken, dat hij erop stond dat zijn vrouw naar hun buiten zou vertrekken, hij juist het tegenovergestelde zou bereiken. Daarom stelde hij zich ermee tevreden Janine slechts een enkele maal te ontmoeten, en dan nog slechts kort en meestal 's avonds laat in het cabaret „Au Sex-AppeaV, of, maar dat gebeurde veel zeldzamer, in den loop van den middag. In de dancing voelde hij zich niet op zijn gemak, niet omdat de eigenaar en het personeel hem begonnen te kennen — hij was er nog altijd van overtuigd, dat hij niets laakbaars deed — maar omdat hij de omgeving onwaardig vond voor zijn vriendin. De stomme snuiten der gigolos; de kwade invloeden der andere vrouwen met hun brutaal geëtaleerde immoraliteit; de dubbelzinnige glimlachjes van verstandhouding; de onbeschaamde vrijpostigheden, welke sommige bezoekers zich konden veroorloven, dat alles droeg niet weinig er toe bij, hem van zijn stuk te brengen. Hij kon het eenvoudig niet verdragen, de gestalte van de vereerde vrouw afgeteekend te zien tegen een dergelijken achtergrond van verdorvenheid en laag materialisme. Hij was vastbesloten Janine uit dit milieu weg te halen; maar hij diende daarbij met veel tact te werk te gaan, want voor niéts ter wereld zou hij haar hebben willen

Sluiten