Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.... In Brussel moesten zij van de Noorder Statie naar de Zuider Statie, teneinde den trein voor Ostende te kunnen nemen. Zij hadden echter ruim vijf kwartier den tijd, en Bakowski besloot de gelegenheid te benutten om een bezoek te brengen aan de Groote Markt. Daar gekomen, stapten zij uit de taxi en Janine kon naar hartelust de fraaie zestiende en zeventiende eeuwsche gevels bewonderen, met hun kantwerk van grijzen steen, hun vergulde partijen waarin het laatste licht van de zon weerkaatste. Vervolgens wilde hij haar het Manneken-Pis laten zien, een andere welbekende Brusselsche bezienswaardigheid. Te voet trokken zij door een warnet van steegjes en slopjes, en Bakowski, die den weg toch goed kende, aarzelde somwijlen in het labyrinth. Toen zij voorbij een goudsmidswinkel kwamen, ging hij met haar naar binnen, en kocht een platina verlovingsring met brillanten.

— Ter herinnering aan onze Belgische reis, zei hij.

Maar in werkelijkheid hoopte hij aldus te voorkomen, dat men haar nog weer eens als „Mademoiselle" zou aanspreken.

* *

*

De avond was reeds gevallen, toen zij Ostende bereikten. De omgeving van het station was donker, en langs de haven wierpen enkele derde-rangs hotelletjes en een aantal armoedige winkeltjes en kroegjes den rossigen schijn van hun lampen over het hobbelig pla-

!!

Sluiten