Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naai, want haar gedachten waren elders. En onder die machinale liefkoozing huiverde Bakowski van ingehouden begeerte ....

In dit korte oogenblik, terwijl de taxi langs den dijk voortreed, tusschen het feestelijk verlichte Ostende en de nachtelijke zee, liepen hun levenslijnen bijna rakelings langs elkander. Het volgend oogenblik vergrootte de afstand zich opnieuw. En van dien avond af, konden hun zielen nimmer meer volmaakt één worden, omdat Janine en Bakowski elkander te goed kenden.

Janine had een diepe waarheid blootgelegd, toen zij hem eens gezegd had, enkele dagen vóór hun vertrek naar België : „Den eersten avond zou ik me zonder bedenken aan je gegeven hebben; maar nu, nu ik je ken, is het heel iets anders . . . ."

In één der groote hotels langs den dijk namen zij twee kamers, die door een gemeenschappelijke badkamer gescheiden waren. Zij soupeerden in de stad, en bleven dansen tot vier uur in den morgen. Bakowski kon het niet van zijn vriendin gedaan krijgen om vroeg te gaan slapen. Tweemaal had hij het haar voorgesteld, maar zij amuseerde zich zóó goed, dat hij het niet over zijn hart kon verkrijgen, haar aan haar genoegens te onttrekken.

In werkelijkheid vermaakte Janine zich als een kind. Zij wist héél wel, dat zij straks met den dokter samen naar bed zou moeten gaan. Maar met een: „Wie dan leeft wie dan zorgt," zette zij die gedachte van zich af. „Voor deze éénen keer, dat ik eens geen haast heb, wil ik ge-

Sluiten