Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieten. Morgen kunnen we immers in de koffer blijven zoolang het me lust! Voor dien éénen keer, dat ik uit de bende weg ben, wil ik me niet haasten. Ik weet wat m'n plicht is, en ik zal het nakomen naar behooren, maar Bakowski is een fijne kerel, en dus zullen we maar zoolang mogelijk dit onschuldig vermaak rekken. We hebben immers vacantie. Het leven is zalig !"

Het dansen bracht kleur op haar wangen, en verhoogde den glans in haar oogen. Zij danste een wals met den danseur van de inrichting, en ze was buiten adem toen ze aan het tafeltje terugkeerde. Ze dronk niet, maar het genot van het dansen en het genoegen zich te laten bewonderen in een milieu waar men haar niet kende schenen haar dronken te maken van vreugde.

De kleine ruimte van het restaurant was vol dansende paren. Al de aanhang van de speelzaal en de wedrennen was daar, nog vermeerderd met enkele Engelschen en een dozijn Belgen, die de feestdagen aan de kust kwamen doorbrengen. En allen, de vrouwen niet uitgezonderd, volgden öf met naijverige óf met begeerende blikken de stralende Parisienne; jong, gezond, krachtig, sportief, elegant, en meer dan mooi : verleidelijk, aantrekkelijk zelfs. Janine voelde het, en het was haar een prikkel temeer, en het verhoogde haar vroolijkheid.

Zij bleven tot laat in den nacht in de dancing, en tenslotte waren zij de eenige bezoekers nog in de zaal. Het was Janine die thans voorstelde op te breken, en te gaan slapen.

Sluiten